Home About Search
Vyhľadaj
Vítame Vás InformujSa.sk
Stači si umiestniť náš odkaz na vašej stránke a kontaktovať nás a my si váš odkaz umiestnime na našom webe. Ak bude pri pripadnej kontrole zistené, že náš odkaz nieje zobrazovaný Váš odkaz bude zmazaný.


Cestovný poriadok - autobusová - železničná doprava - SR

Cestovný poriadok
Cestovný poriadok vydáva dopravca spravidla na jeden rok. Cestovný poriadok jeho zmeny vydáva raz za polrok. Vydanie a zmeny cestovného poriadku schvaľuje správny orgán.